Indmeldelse til

Boligselskabet Østvendsyssel

Opnotering kan ske på to måder:

1) Som aktiv boligsøgende, hvilket betyder, at du vil få tilbudt en bolig i henhold til dine ønsker. Det koster kr. 200 at blive opnoteret som boligsøgende.

2) Som ikke boligsøgende i bero. Denne mulighed skal du vælge, hvis du ikke umiddelbart ønsker tilbudt en bolig, men ønsker en placering på ventelisten, som kan udnyttes til senere af få en bolig. Det koster kr. 100 at blive opnoteret som ikke boligsøgende.

Opnoteringsgebyret er betaling for det første års opnotering. Herefter skal der betales et årligt ajourføringsgebyr for at være opnoteret. Dette gælder både som boligsøgende og ikke boligsøgende.

Ønsker du at stå på ventelisten som ikke boligsøgende/bero jfr. pkt. 2, skal du kontakte os, når der ønskes tilbud om en bolig, og vi vil så registrere dine ønsker på ventelisten.

Under "Boliger" kan du se en oversigt over vores boligafdelinger. På ansøgningen kan du angive, hvilke afdelinger du ønsker, eller om du vil stå som bero på ventelisten. Der kan gives oplysninger om særlige ønsker til boligen under bemærkninger.

Det er vigtigt, at du giver os besked om adresseændringer, så vi kan sende tilbud om bolig og opkrævning af ventelistegebyr og ajourføringsgebyr frem til den korrekte adresse, ligesom vi gerne vil have besked, hvis du ikke søger om en bolig.

NB:  Opnotering og ventelistegebyr kan indbetales til:

Danske Bank, reg. nr. 4940 kto. nr. 3705008280. 

Husk at oplyse navn på indbetalingen.

Har du spørgsmål angående indmeldelsen, er du velkommen til at kontakte os.
 

Ultimate Web